Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met doorgraven handen en voeten, en uit Zijn mond het liefelijke woord: „Maria" hooren en Hij mij inleiden zal in de gemeente zonder vlek of rimpel, alwaar de treurenden voor eeuwig vertroost en het stamelen mijner ziele in ëen eeuwig Hallelujah opgelost worden zal.

En nu, dat stamelen der ziel van haar die dit ter" neder schreef, is aireede opgelost in eeuwig Hallelujah. Zij is reeds boven.

SLOTWOORD.

Straks roept de Heer' zijn welbeminden

Bij 't licht van d' eeuwgen zonneschijn, Dan zullen wij elkaar hervinden,

En zonder einde zalig zijn. De Sabbatsruste na d' orkanen,

De palm na 't zwaard, de kroon na 't kruis En na het moerbeidal der tranen,

De eew'ge rust in 't Vaderhuis

Amen! zoo zij het.

Sluiten