Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^willieer hand geven dan met welke gu komt vragen. Daarom, stel niet uit, maar overaenk de woorden van de lieden van Ban tot hunne broederen nadat zii de vruchtbaarheid van Kanaan gezieü hadden: Laat ons optrekken want wij hebben dat land gezien, en ziet het is zeer goed. Zoudt gij dan stil zijn? Wees niet lui om te trekken, opdat gij er komt, om dat in erfelijke bezitting te nemen. Rutb XV111. 1 Vaarwel! , . ,

'ik hoop, dat uwe ziel tot aan het einde der reis

vertroosd zal worden.

J01IM BtTOJTAN.

Sluiten