Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder, vrienden en medgezellen, opdat zij de kroon mogten verkrijgen. Loopt gij zoo? Anderen loopen door verzoekingen, verdrukkingen, goed gerucht en kwaad gerucht, opdat zij de paarl mogten winnen. 1 Cor. IV. 13. 2 Oor. VI. Loopt gij-zoo? Zoo loopt dan opdat gij het verkrijgen moogt!

Déze woorden zijn van het loopen voor loon der menschen genomen, een geschikt zinnebeeld voor de heiligen des Heer en. Weet gij niet, dat die in de loopbaan loopt een den prijs ontvangt? Zoo loopt opdat gij hem moogt verkrijgen. Dit is niet alleen te loopen, maar verzekerd te zijn van te winnen, zoo wel als te loopen, zoo loopt op dat gij het verkrijgen mogt.

Ik zal. niet verre uitweiden, door de woorden te openen, maar zal liever een leerstellige waarheid ontvouwen; en in 'tvervolg zal ik de maat en zinder woorden toonen.

I. De leek dek tekst.

Deze leer is: «Dat die den hemel wil hebben, moet er 'voor loopen"; ik zeg , die den hemel wil hebben, móet er voor loopen. Ik bid u, geelt er acht op. Weet gij niet, dat die in de loopbaan loopen een de prijs ontvangt. Zoo loopt dan ? De prijs is de hemel • en zoo gij er in wilt, moet gij er voor loopen. Gij hebt een tekst in het 12 kapittel aan. de Hebreën, vs. 1, 2, 3, «daarom ziende," zegt de Apostel, »op de wolk der getuigen rondom ons, laat ons afleggen alle last der zonden, welke ons Jigtelijk ömrïngt. Laat ons met lijdzaamheid loopen

Sluiten