Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is gemakkelijk in eenè vlaag, een achtste van eene mijl, of twee mijlen hard te loopen; maar, om jeen honderd, duizend, of tien duizend mijlen het uit te houden ! — die dit doet, moet het kruis wel pijn en vermoeijenis veroorzaken en het vleesch ontmoedigen; en vooral, als hij door-distelen, doornen en andere hinderpalen gaan moet. Ja, ziet gij dagelijks niet, dat volharden een groot gedeelte van het kruis is ? Waarom worden anders de menschen zoo spoedig [■vermoeid ? Ik zoude er velen kunnen uitkiezen, die, na dat zij één jaar, andere twee, drie of vier,sommigen meer, sommigen minder jaren in den weg des [Heeren gewandeld hadden, door den wind terugge— fdreven zijn; omdat zij rust zochten, voor dat zij half [weg waren; deze in die zonde, gene in deze zonde, |én zeiden bedekt, ja soms openlijk: »deze weg is te Ihaauw en te lang; de godsdienst te heilig; ik kan met niet uithouden; ik kan niet verder voort!" I Ten 4, 5 en 6. En zoo met de drie overigen tot Hbewijs: geduld, zelfverloochening en gemeenschap fmet de arme heiligen. Hoe. hard zijn deze dingen! met is gemakkelijk anderen te verloochenen, maar mij zeiven te verloochenen uit de liefde Gods, het Evangelie, de heiligen, dit is moeijelijk; maar dit ; voordeel, die winst is nuttig, ware het niet, dat ik }hen beleedigde. Dit woord wordt zelden gelezen,

maar nog zeldzamer m beoetenmg gebragt. Indien Ik mijn broeder erger, zal ik in der eeuwigheid geen vleesch eten. 1 Cor. VIII, 13. Wij, die perk zijn, zijn schuldig de zwakken te dragen en niet ons zeiven te behagen; Bom. XV. 1. Maar hoe verkeerd, driftig, eigenzinnig, zelfsbesturend zijn de meeste belijders in onze dagen? Helaas! hoe weinig

Sluiten