Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Negen beweegredenen om in den weg aan

te spoken.

Ten eerste. Merkt op, dat er geen andere weg is dan de reeds gemelde weg, hetzij gij wint of verliest; Als gij wint, dan is de hemel, God, Christus, de heerlijkheid, vrede, rust, eeuwig leven, het uwe. Gij zult aan de engelen gelijk zijn. Gij zult niet meer weenen, noch zuchten, noch ziek zijn. Gij zult buiten het bereik der zonden, dood, hel, duivel en graf zijn-, en wat u ook kan hinderen. Maar in tegendeel, zoo gij verliest, dan verliest gij den hemel, God, Christus, vrede, rust en alles wat tot de eeuwige vertroosting der heiligen behoort, en uw deel zal eene eeuwige dood, ellende, pijn, duisterheid en donkerheid zijn, gemeenschap met den satan en eeuwige verdoemenis uwer ziel.

Ten tweede. Merkt op, dat deze duivel, die hel, gene verdoemenis, u zoo hard achtervolgen zullen als zij kunnen. Zij hebben dit bevel uit de kracht der wet ontvangen, tegen welke gij gezondigd hebt, en om des Heeren wil spoeden zij zich.

Ten derde. Indien zij u aanvallen, voor gij de vrijstad bereikt, zullen zij voor altijd uwe reis belemmeren. «Daarom roept." .

Ten vierde. Weet ook dat de hemelpoort open, en hét hart van Christus ontsloten is, dat hij met opene. armen staat om u te ontvangen ! O , mij dunkt als dit gezien werd, dat de duivel achtervolgt om te verwoesten, en dat Jezus met opene armen staat

Sluiten