Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zal geen staf noch schoe daar bovenwe¬

zen meer, ,, ....

Voor die eens zullen staan voor t aanschijn

van den Heer; De Heere ziet en kent, wat ik heb ondervonden,

Nu heb ik ook een Kieeu iul u™«'»e — v-

zonaen. , ., . ,,

Maar kleederen des heils moet ik nog hebben aan,

Als ik tot voor aen iroon m uccny^^^. ^ 0~~— Dan zal ik ook dat woord uit Jezus mond doen

hooren, . .. .,

Gij zijt getrouw geweest, kom hier mijn mt-

verKoren. . Gij hebt ten einde toe gestreden uwen stiyd, Svang nu ook de kroon - .k nhebbe^d

Een weinig uaaiua ^u^^ -

zeggen:

Daar zijt gij. Jezus naakt en bloot, ,t n„ Irlpin pin eroot.

voor anc tuuudnic o .

Daar komt er weinig zoo, die Gij zoo komt

begroeten, . Maar mij komt Gy nu voor en met gena omV

Ach Heere Jezus lief, zoo Gij eens komen zult, Ach, Jezus! kom toch ras, ik wacht U met geduld.. Hoe komt, Heer! dat Gij my zoo lang hoedt uit den Hemel? . 'k Kan hier niet langer zijn in 't ondermaansch . gewemel.

Toen was het alsof de Heere Jezus haar antwoordde:

Neen, mijn kind! gij moet nog leeren, Dat gij Mij nu dienen moet.

Sluiten