Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Twee groote Mysteriën van ons Geloof, te weten, van de H. Dryvuldigheid en van de Mensch wording van Christus.

7. V. Hoe beteekenen wy de H. Dryvuldigheid in het maken van het H. Kruis?

A. Zeggende in den naein, . en niet in de namen; belyden wy eenen God; daerby voegende des Vaders, en des Zoons en des II. Geests, belyden wy dry verscheidene Persoonen in de Godheid.

8. V. Hoe belyden wy door het maken des H. Kruit de Menschwording van Christus?

A. Trekkende onze hand van het voorhoofd tot de borst, belyden wy dat Christus mensch geworden is in het maegdelyk ligchaem van Maria; en die trekkende van de slinke zyde tot de regte zyde, beteekenen' wy dat Christus ons door zyn Kruis overgezet heeft van de maledictie tot de benedictie.

9. V. Van wie hebben de Christenen dit teeken?

A. Van onze voorvaders tot de Apostelen toe; ja van Christus zeiven, die door het Kruis de wereld verlost heeft.

10. V. Wanneer behoort men meest het Kruisteeken te maken ?

A. Voor het opstaen, eten, slapen gaen en ahVandere werken; maer meest als men eenige kwelling of bekoring heeft of gevoelt.

11. V. Wat profft krijgen wy door het maken van het H. Kruis?

A. Ten eerste, het Kruis dient ons tot eene openbare belydems van ons Geloof; ten tweede, het Kruis is een kort gebed tot God door het Lyden en de verdiensten van Christus; ten derde, het Kruis jaegt van ons den duivel met al zyn bedryf.

Sluiten