Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewon. Buitengew. Privaat-

profess. profess. docent.

Berlijn .... 57 49 73

Bonn 52 21 26

Breslau .... 43 15 23

Göttingen ... 50 25 33

Greifswald ... 35 4 12

Halle 40 17 16

Kiel 26 7 12

Königsbergen . . 39 7 16

Marburg.... 38 5 10

in 't geheel 380 150 221

Ook in Oostenrijk is het aantal privaat-docenten, eene instelling die daar dagteekent van het jaar 1847, zeer toegenomen. Men telde in 1867:

Gewon. Buitengew. Privaat-

profess. profess. docent.

Weenen .... 66 31 72

Gr&tz 34 9 8

Innsbruck ... 29 3 5

Praag 48 18 21

Krakau .... 35 5 4

Lemberg.... 21 5 1

Pest (1866) . . 40 8 20

Het groote onderscheid in het aantal privaat-docenten aan de universiteiten in Oostenrijk verklaart zich daaruit, dat niet aan alle akademiën eene medische faculteit bestaat. Te Innsbruck werd die eerst het vorige jaar opgericht; te Lemberg bestaat zij in het geheel niet. Te Weenen zijn de professoren van de protestantschtheologische faculteit meegeteld.

De privaat-docenten kunnen nergens gemist worden; uit hen komen de toekomstige hoogleeraren voort. Vele onderdeélen eener wetenschap worden alleen door hen gedoceerd. Voor oorheelkunde

Sluiten