Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijssel, allen namen hem in bescherming. De Synoden der andere Provinciën trokken zich de zaak aan. De Overijsselsche Synode ontzet Leenhof! in 1708 van zijn ambt en sluit hem buiten de gemeenschap der Kerk. Te Zwolle nam men hiermede geen genoegen; en nu besluit de Synode van Stadt en Lande in 1709, dat zoolang de Kerkeraad Leenhoff hield, geen predikant van Zwolle in de Provincie Groningen meer mocht preeken, geen attestatie meer zou worden aangenomen; in één woord: de Kerk te Zwolle werd buiten het Kerkverband gesteld, omdat zij, (terecht of te onrechte doet niet ter zaak) den grond van het Kerkverband prijs gaf, door een als ketter afgezet predikant te handhaven. Ook de Overijsselsche Synode deed den Kerkeraad in den ban, welke slechts in 1716, vier jaren na den dood van Leenhoff, werd opgeheven.

Alzoo waren de toestanden en opvattingen tot op het einde der i8de eeuw.

Sluiten