Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLIBRORD

DE APOSTEL DER FRIEZEN

DOOR

Dr M. VAN RHIJN

Hoogleeraar te Utrecht

UITGEGEVEN VANWEGE DEN ZENDINGSSTUDIE-RA AD ALS AFL. 3 VAN DEN 44sten JAARGANG (1939) VAN DE „LICHTSTRALEN OP DEN AKKER DER WERELD" DOOR DRUKKERIJ STICHTING HOENDERLOO

Sluiten