Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den H. Thomas gewijd was. Jammer genoeg, heeft men bij de laatste opgravingen te Utrecht nog geen spoor van het oude verwoeste kerkje kunnen vinden, evenmin trouwens van het kerkje, dat Willibrord herbouwde. In dezen tijd stichtte Willibrord te Utrecht bovendien een nieuwe kerk, die aan St. Salvator gewijd was. Daarnaast vestigde hij er ook nog een klooster voor Benedictijnen. De St. Salvator-kerk werd de hoofdkerk van dit klooster1).

Gedurende de jaren, die nu volgden, heeft Willibrord met groote kracht in dat gedeelte van Friesland, hetwelk aan de Franken onderworpen was. gewerkt. Daarbij heeft hij, als goed zendeling, ook geprobeerd de Friezen voor den geestelijken stand op te leiden. Wij weten met vrij groote zekerheid, dat een van de twaalf mannen, die in 690 de zee waren overgestoken, namelijk Adalbert. in het Noordelijke gedeelte van het land der Franken, vooral te Egmond. heeft gearbeid. Behalve het klooster te Utrecht, heeft WilÜbrord ook nog allerlei kloosters in het door de Franken overheerschte gebied van Friesland gesticht. Het staat vast, dat hij ook vele schenkingen, met name in het gebied van Luik en in het Westelijke gedeelte van Duitschland, heeft ontvangen. Het belangrijkste klooster dat Willibrord gesticht heeft, was het klooster Echternach, dat hoe langer hoe meer een middelpunt voor zijn arbeid in deze gewesten is geworden.

1) Ongeveer 850 na Christus zijn beide kerken door de Noormannen verwoest. Bisschop Balderik herbouwde beide kerken (± 925). Onder bisschop Adalbold (± 1025) werd een nieuwe kerk voor St. Maarten gesticht

Sluiten