Geen zoekvraag opgegeven

  • / 28

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever A. A. W. BOLLAND te Goes kan men inteekenen op den

ZESBEN JAARGANG- van

Het Eeuwige Leven,

tëijlatjirift gïtniju aan h tonDrïtmng nu h IjBiligraaking ml^m h lijjitft m aan k ocniEkking'tot kgïn,

Redacteur : F. HTJET, te Goes,

Prijs ƒ 1.60 per jaargang.

Verder zijn nog te bekomen:

Vijf en twintig jaren Evangeliedienst,

Sieardaob/b &©Q3? Ss. 3P. Mvk©%m

P r ij s 2 5. Cents.

H. J. BUDDINGj LEVEN EN ARBEID,

door Dr. J. H. GUHNIHG JHz.

Pr ij s ƒ 2,25.

Sluiten