Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hem geheiligde getuigen zijns naams. Hij ziet, of gij het doet. Hij weet, hoe gij zijn woord behandelt, hoe gij jegens zijne getuigen en vrienden, jegens zijne discipelen en belijders gezind zijt. Hij beproeft de geesten, Hij beoordeelt ook den geest, die in u is. Hoe zal hij over dien geest oordeelen, hoe over u, over uw onderzoek van betgeen u als waarheid gepredikt wordt? Kunt gij bij hem bekend staan als onbevooroordeeld, als waarheidlievend? Gij hebt er belang bij, dat zijn oordeel over u geheel anders is, dan dat over valsche profeten, over vijanden van Gods woord, over tegenstanders van zijnen Geest. Beproeft u zeiven! Vergeet het niet, gij wordt doorgrond door Jezus! Ons allen worde door zijne genade deze toekomst bereid, dat, als hij ons geoordeeld heeft, hij van ons getuige: ik heb deze geesten beproefd, — zij zijn uit God!

Amen.

Sluiten