Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•glas (drink-, brille-, lampeglas), een strijk-i/zer. Lat. ferrum (zwaard), argentum (geld), pinus (schip), aes (trompet), enz. Hebr. rp^ (zilver, geld), tmtfrtj (koperen boeien), ^ro ■(ijzer, bijl; Pred. 10, 10, e.a.), nap (stang, meetstok, later ook: pen, vgl. Gr. xdXa/uc, fftch^p ) •

3. Het voortbrengende voor het voortbrengsel. Lat. os, lingua, Gr. ykmooa en otófia. Fr. langue, allemaal voor „taal"1). Ned. hand voor „handschrift", zoo Hebr nor1-?, (Arab. lisan), nsfer ,rt3 (uitspraak, bevel), nx (de toornig ademende en snuivende neus) voor: „toorn". Een aardig woord in dit verband is het Eng. engine (= Lat. ingenüun): product van vernuft, „machine".

Verwant hiermee is

4. Concretum pro abstracto. Zooals wij hart voor „liefde" of voor „moed" (vgl. Fr. coeur, courage) of hoofd voor „verstand" gebruiken, Lat. manus voor „potestas" en derg., zoo zegt het Hebreeuwsch voor „aandacht, verstand, gezindheid", nxD voor „schaamteloosheid" (vgl. Stirn), rws voor „toorn" (Ps. 34, 17, e.a.) of „verdriet" (Job 9, 27, I Sam. 1, 18), t voor „macht" (Deut. 32, 36, I Kron. 18. 3, enz.). Vgl. ook het reeds genoemde cw, dat misschien eerder tot deze rubriek te rekenen is.

5. Abstractum pro concreto. Lat. facultas. Gr. dvvafitg, Ned. vermogen, fortuin, rijkdom, regeering, overheid, een schoonheid, gezelschap, visite, enz. enz. Hebr. vn „kracht, vermogen, leger", tna „bezit" (Gen. 31, 1), nrjp (QBhp) „heilige offers", rote „regeering, dan: „koninkrijk" en zelfs ..koningskleed" (Est. 5, 1), later „de regeerders" ( ^finQ i note bv? niybvi )• Evenzoo Arab. sultan: „heerschappij", dan „heerscher", Hebr. nipn „voorwerp van hoop", evenzoo

*) Het Roemeensche limba „tong, taal" gaat dan nog verder beteekenen: „volk", zooals ook Hebr. pE^ (nUTB^m D^IJH Sa Jes. 66. 18).

Sluiten