Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Richardina Johanna Adriana Bettman huisvrouw van J. G. H. Hoffman Mz. Jan Derk Bokhorst. Jan Albert Meulenbrugge Gerrit Jan Meulenbrugge te Wildenborch

Geesken Aaitink huisvrouw van G. J. Meulenbrugge te Wildenborch.

Anna Elisabeth Heebink huisvrouw van J. D. Bokhorst. Gerrit Hietland43)

Janna Plakhaar huisvrouw van Gerrit Hietland44) Jan Hietland4-1) Gerrit Jan Heebink Hendrik Jan Veltmaat46)

Hendrika Bomhof huisvrouw van H. J. Veltmaat Anna Henriette Berends huisvrouw van W. Seesing Hendrlca Luesink

Trijntje Lups Holtman (vertrokken na 't Zand den 17 Sept. 184148) Jan Stokreef

Hendrik Jan Roelofs te Zutphen 4T) Willemina Roelofs te Zutphen Steven Onstenk te Hengelo

Johanna te Roller huisvrouw van J. A. Meulenbrugge. We gaan verder met de geschiedenis.

27 Juni 1839 zijn dus de ambten ingesteld. Deze eerste officieele kerkelijke vergadering heeft de broeders f 72.— gekost, aangezien de burgemeester van Lochem hen veroordeelde wegens overtreding der wet, die slechts twintig personen toeliet.48)

In Geesteren is Derk Meengs ouderling; in Gelselaar is Engbert Kolkman diaken; in Lochem is J. G. H. Hoffman ouderling.

Het geregelde gemeentelijk leven neemt een aanvang. 4 Oct. 1839 wordt de eerste vergadering gehouden, die in het Notulenboek kerkvergadering wordt genoemd: de vergadering van kerkeraad met manslidmaten. Deze vergadering had naar de meening der broeders in dien tijd de beslissingen ook ten opzichte van tucht enz. Afzonderlijke kerkeraadsvergaderingen werden tot 1865 niet gehouden. De invloed van Brummelkamp en de geest van den Achterhoek kwamen daarin wonderwel samen: Kerkregeering in handen van de gemeentel

Voorzitter der vergadering wordt D. Meengs, de patriarchale figuur, man met vaderlijk gezag, die sterk heeft geijverd voor liefde en eenheid.49) Scriba wordt de bekende Hoffman. Besloten

48) Diaken tot 1844—'47. Daarna met vrouw en zoon44) vertrokken naar Holten.

45) Later in 1850 bij Geesteren.

46) Met Ds K. Wildeboer, zie later.

4T) Zie: J. Waterink: Geschiedenis der Geref. Kerk te Zutphen.

48) Uit de brief van Jan Meengs. In Lochem kon ik hierover niets vinden.

49) Eigenaardig is hoe deze Meengs een vurig voorstander van het Chiliasme was!

Sluiten