Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden der anti-liberalen op te komen. Laten zij zich zeiven herzien en dan tevens beslissen, of het raadzaam is om, gelijk aan zekere zijde maar al te dikwijls geschiedt, den schijn op zich te laden dat men van logen en laster wil leven. Maar één ding is zeker: dat er tot zuivering van den dampkring aan wederzijdsche miskenning een einde moet komen. Wanneer ér onder de mannen van invloed, die zich liberaal noemen, geen anti-liberalen voorkwamen, dan zouden wij spoedig onze rijen versterkt zien door de toetreding van hen, die, schoon in het godsdienstige wellicht onze tegenvoeters, eerlijk en ernstig recht voor allen verlangen. Ik vraag het: zouden gladstone en bright , echte vrienden van vrijheid, maar wier hart aan de traditioneele vroomheid hangt, op dit oogenblik, in Nederland, leden der liberale partij kunnen zijn? Hier staan vijandig aan 'elkander over op staatkundig gebied de geesten, die niet en die wel zich door Bijbel of Kerk laten binden. Maar theologisch en politiek liberalisme verschillen hemelsbreed, en, onafscheidelijk gedacht, geven zij een valsche partijgroepeering.

Doch ik keer tot mijn eigenlijk onderwerp terug. Wil men weten, waarom onze ouders met de gemengde school konden ingenomen zijn? Een geschiedenis des vaderlands, die aan niemand aanstoot kan geven, een zaak zonder merg en pit flauw en walgelijk, zou ook hun niet naar den zin zijn geweest. Maar men nam het zoo nauw niet met de neutraliteit. De Gatholieken hadden toen vrij wat minder te zeggen dan tegenwoordig. Het beruchte geval »pynacker hordijk versus poppink" zou een twintigtal jaren geleden onmogelijk zijn geweest. Langen tijd was de inrichting der openbare school in de meeste gedeelten des lands een middel ter handhaving

Sluiten