Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zeiven in lompen te gaan, ze zijn zoo talrijk dat, als het gegons der machine hen een oogenblik rust laat, zij de straten en pleinen overstroomen als een onstuimige zee. De soldaten, die men leidt met een trommelstok, die de kogels krijgen om het lint en de kruizen te laten aan hunne officieren, zij hebben slechts rechtsom-keert te maken als mannen om hunne vergulden bevelhebbers te zien verbleeken van vrees! Wij — allen die lijden, allen die worden gehoond — wij zijn een oneindige menigte, wij zijn een oceaan die alles kan verslinden. Zoodra wij willen, zullen wij recht doen op

aarde.

Sluiten