Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men. Men neeit gevraagd hoe er genoegzame ruimte in de ark heeft kunnen aanwezig zijn; men heeft gevraagd hoe het mogelijk is geweest eene genoegzame en ' geschikte hoeveelheid voedsel op te zamelen en te sorteeren voor de zoo zeer verschillende bewoners, vleeschetende en plantenetende dieren, roofdieren, aasvogels en reusachtige amphibiën. Maar wat beteekenen deze vragen, vergeleken met de vraagt hoe het leven kon wor* den onderhouden in den alles verstij venden dampkring, duizende voeten boven de lijn der eeuwige sneeuw, en dat wel van schepselen, die in een tropisch klimaat te huis behoorden? Nemen wij nu echter aan, dat de dampkring door het rijzen van den Oceaan genoegzaam werd verwarmd of wel dat de lucht in de ark warm werd gehouden door het ontzettende aantal bewoners, dat zij bevatte, dan stuiten we toch terstond

weder op eene nieuwe zwarigheid, en wel

2

Sluiten