Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring dienen te geven omtrent hunne wectervèrspreiding. — Of zullen wij, in plaats van ons met dit vraagstuk het hoofd te breken, het aanstonds verklaren door te zeggen, dat zij op wonderdadige wijze naar hunne oorspronkelijke woonplaatsen werden terug gebracht? 't Is voorzeker een afdoend middel, wanneer het echter maar den mond zal stoppen van die vraagallen, die nooit begrijpen, wanneer zij doodgepraat zijn. Eéne haarkloverij echter kan men gemakkelijk voorzien en een nieuw wonder zal noodig zijn, om haar op te lossen; — vele der dieren namelijk moeten óf langs wonderdadigen weg van voedsel zijn voorzien geworden, óf langs wonderdadigen weg in staat zijn gesteld het zonder voedsel te stellen; want anders zouden, om een enkel voorbeeld te noemen, twee spinnen beperkt zijn geweest tot één paar vliegen en wanneer de vliegen uitgestorven waren , omdat zij door despinnen waren opgegeten, zouden de spinnen

Sluiten