Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den mensch in de oogen schitterde. Personen met zulke denkbeelden van ruimte en natuurwetenschap zouden waarschijnlijk niet aanstonds het zonnestelsel van Copernicus hebben aangenomen. Op dezelfde wijze nu zullen personen, die eene enge en beperkte voorstelling hebben van den duur der eeuwen, zich niet gemakkelijk laten vinden, om bewijzen aan te nemen, waarbij de geweldige omvang van den tijd, die alle vakken van wetenschap eendrachtig eischen, uitdrukkelijk wordt ondersteld of stilzwijgend erkend. Maar deze onvatbaarheid van den geest, die het gevolg is eener verkeerde opvoeding en van vroeg gekweekt vooroordeel, kan aan een ernstig onderzoek der feiten of eene grondige studie van hetgeen omtrent die feiten geschreven is geen weerstand bieden. Laat een persoon met gezond verstand en gewone geestvermogens zich aan de lezing wijden van werken als Lubbock's „Voorhistorische tijden," Darwin's „Ontstaan

Sluiten