Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om eerlijk te zijn, ook nadruk leggen op ae punten van verschil, omdat deze bewijzen dat er vau geenen algemeenen Zondvloed sprake is, maar van vele verschillende en gedeeltelijke overstroomingen, in tijd, in plaats, in gevolgen van elkander onderscheiden. En ook, — wanneer men nadruk behoort te leggen op de overlevering zelve, omdat zij aan zoovele volksstammen gemeen is, laat dan ook een gelijk gewicht worden toegekend aan de overleveringen omtrent den duur der tijden onder de Chaldeèrs en de Aegyptenaren, de Chinezen en de Hindoes, die de jaren van hunne onafgebroken geschiedenis bij tienduizenden tellen. *

Ten slotte moeten wij nog vragen, waar zijn de sporen van zulk eene geweldige en ongeëvenaarde stuiptrekking der natuur als eene is, die den geheelen aardbol met water

* Zie Mill, History of British India; Boek II, Hoofdstuk I, en de aanteekeningen.

Sluiten