Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondvloed te blijven gelooven en bet te verkondigen als een gedeelte der godsdienstige waarheid, niettegenstaande alle gronden of wetenschappelijke bewijzen van het tegendeel. Voor hen kunnen wij niets meer doen, dan eenige weinige regelen uit de levensgeschiedenis van twee beroemde mannen aan hunne dagelijksche overdenking aan te bevelen: — „In spijt," zegt Dr. Wilson , * „zoowel van „de wetenschap als van de vrome godsdienstzin van Columbus verklaarden de godgeleerden van Salamanca, dat het denkbeeld „van„ de rondheid der aarde onrechtzinnig „was, en dat het geloof aan tegenvoeters „onvereenigbaar was met de historische overleveringen van ons geloof: daar immers de „meening, dat er aan de tegenoverliggende „zijde van de aarde bewoonde landstreken „zouden zijn, op hetzelfde zou nederkomen

* Dr. Daniël Wilson, Prehistorie Man. p. 101.

Sluiten