Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij h. hövekeb, is verschenen:

Islay Burns, Eene wandeling met den Geneesmeester der zielen, door eene stervende wereld. Nieuwjaarsgift van

eenen Herder aan de lammeren der kudde ƒ0,15.

25 Exempl "3»—•

De Huiselijke Haard. Een woord aan vaders en

moeders ƒ 0,15.

25 Exempl "3>—•

Levende Godsdienst, de veiligheid en zaligheid der

Jeugd. Eene Voorlezing voor Jongelieden ƒ0,20.

25 Exempl »4,00.

De blijdschap Israël»; of de getrouwheid Gods, de bron

van Christelijk geluk. Naar het Engelsen .ƒ0,15.

25 Exempl • " 3»—•

Thomos Wiloox, Christus is Alles. Naar het Engelscl^0,20. 25 Exempl "4,—.

Christina, of de Goede Keus. In twee Stukjes kompleet. Zesde Druk ƒ0,50.

Wat moet ik doen om zalig te worden? eene vraag, beantwoord door Johannes Fletscher, in leven Bedienaar

des Evangelies te Madeley in Engeland ƒ0,30.

25 Exempl «5,—.

Waar gaat g'vj heen? Naar het Fransch, Achtste druk. ƒ 0,07}. 25 Exempl " 1»25.

Andreas Claves »0,20.

L Watts, Stichtelijk Bijmen. Naar het Engelsen .. « 0, .

Schimsheimeb , Geestelijke Poëzij n 1,—

Godsdienstige overdenkingen voor de Nachtmaalsviering, uit het Fransch van F. A. A. Gonthier, in leven Bedienaar des H. Evangelies. Tweede Druk ƒ0,60.

Het leven van F. A. A. Gonthier, beschreven door zijne Neven L. en C. Vulliemin ƒ1.20.

Sluiten