Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk. Uit het Fransch, door H. T. de Haas,

Predikant te Nieuw-Loosdrecht .ƒ2,25.

M. Krall, Predikant te Gemarke, het werk der verlossing, eene Betrachting in de Lijdensweken en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Uit het Hoogduitsch .ƒ 0,30.

J. B. Merle d'Aubigné, het Kruis van Jezus Christus en de prediking van het Evangelie, met eene Voorrede van Ds. R. J. van der Meulen, V. D. M. te Amsterdam .ƒ0,60.

F. W. Krummacher, Salomo en Sulamith, vijftien Leerredenen over het Lied der Liederen. TJit het Hoogduitsch, naar de zesde uitgave, 12». in carton .ƒ1,50.

F. H. Brïdel, Predikant te Lausanne, de zeven Kruiswoorden, Overdenkingen aan den voet van het kruis. Naar het Fransch, in 12» .ƒ0,60.

S. C. Kapff, Deken te Herrenberg. Waarschuwing van een vriend der jeugd, voor haren Gevaarlijksten Vijand, of onderrigting aangaande geheime Zonden, hare gevolgen, genezing en verhoeding; met voorbeelden uit het leven opgehelderd, en der jeugd en haren opvoeders aan het harte gelegd. Naar den Vierden vermeerderden Hoogduitschen druk, voor de Nederlandsche Jeugd en hare opvoeders bewerkt, door T. M. Looman .ƒ0,90.

De Apostaat. Eene Paaschgeschiedenis. Naar het Hoogduitsch. Met eene Voorrede van C. Schwartz. ..ƒ0,15.

Voorzeggingen uit het Oude Testament, betreffende den Heere Jezus Christus, door T. M. Looman ƒ0,05.

Do Kerk in Huis. Naar het Engelsch van den Eerw. J. Hamilton, Schotsch Predikant. Tweede Druk. ƒ 0,20. 25 Exempl «3, .

Hè* begin en de voortgang van Ware Genade in het hart van den mensch; briefswijze voorgesteld, naar aanleiding

Sluiten