Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vindt dit bijval, dan zal misschien, zonder de Historievragen zelve te veranderen, later door zoogenaamde blinde vragen enz. aan de vorderingen van onzen tijd verder voldaan worden.

Het doel van 'deze Verkorting heeft mijn pen bestuurd. Genoegzaam alles, wat daarin voorkomt, is van den geaohten schrijver. Ik rekende mij daartoe gehouden, en ben alleen van dezen regel afgegaan r waar ik enkele kleine onnauwkeurigheden meende te ontdekken, of onzekere punten liever in het midden liet. Anders is alles slechts, zooveel mogelijk, naar de vatbaarheid van jongere of minder vlugge leerlingen ingericht, om de vragen gemakkelijker te doen leeren en beter te doen begrijpen. Ik heb niet altijd volledige zinnen van de antwoorden gemaakt, zoouls men dit thans wil. Het boekje ware dan eene omwerking, in plaats van eene verkorting geworden. Ook geeft dit* mijns inziens, 'als. men het te^ver drijft, eene noodelooze uitvoerigheid, en neemt den natuurlijken en onderhoudenden kindertoon weg; en men kan het gemakke^ vergoeden, als' -men slechts de vragen eens door elkander doet.

' Overigens hebben de belangstelling in en ondervinding bij eigen leerlingen mij geleid; -moge anderer belang1 stelling dezen geringen arbeid op dék toets stellen, en. anderer ondervinding dien niet geheel afkeuren.

K.

Sluiten