Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

1. Wie waren de eerste zonen van Adam en Eva? i

Kaïn en Abel.

2. Wat lezen wij van Abel?

. Abel vreesde God, en God nam zijn offer aan; maar dat van Kaïn niet.

3. En wat lezen wij daarop van Kaïn? Kaïn werd nijdig op zijn broeder Abel,

en sloeg hem dood.

4. Kregen Adam en Eva meer kinderen? Ja; zij kregen Seth, en nog meer zonen en

dochters.

5. Wat lezen wij van Henoch?

Henoch wandelde met God, en God nam hem weg.

6. Wie is de oudste mensch geweest? Methüsalach is 969 jaar oud geworden.

7. Wat staat van Noach aangeteekend? Noach werd met vrouw en kinderen behouden, toen al de andere menschen verdronken.

8. Waar om verdronken al de andere menschen ?

Omdat de geheele wereld zeer goddeloos geworden was.

9. Verdronken al de dieren ook?

Neen; want Noach had, van elke soort, enkele paren bij zich in dé Ark opgenomen.

10. Kwam het water hoog op de aarde? Ja; boven de hoogste bergen.

11. En hoe lang had het water de overhand? Honderd en vijftig dagen.

A 4 12. Wat

Sluiten