Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10.

1. Wat wedervoer Jakob, toen hij in Rebekka's geboorteland kwam?

Hij ontmoette zijne nicht Rachel, die hem bij haren vader bracht.

2. Bleef Jakob daar lang ?

Ja; veel jaren lang had hij het opzicht over al het vee van Laban.

3. Welk loon genoot hij voor dezen dienst/ Voor de eerste zeven jaren kreeg hij Lea

tot vrouw, en, voor de volgende zeven jaren, hare zuster Rachel.

4. Nam Jakob ook meer vrouwen? Nog twee bijwijven: Bilha en Zilpa.

5. Welke 'kinderen kreeg Jakob bij Lea? Zes zonen: Ruben, Simeon, Levi, Juda,

Issaschar en Zebulon, en ééne dochter, Dina.

6. Wie waren BacheVs kinderen?

Jozef en Benjamin waren de zonen van

Rachel. , • 7. En wie waren de zonen van Jnlha en

Zilpa ?

Dan en Naphtali waren de zonen vantfilna, en Gad en Aser van Zilpa.

8. Hoeveel kinderen had Jakob dus?

Twaalf zonen en ééne dochter. 9 Welk loon won Jakob daar na bij Laban!

Hij had zijn deel aan het jonge vee, en werd zeer rijk.

10. Is Jakob altijd bij zijn oom Laban gebleven? Til

Neen; Laban werd afgunstig op Jakob, en deze vluchtte naar zijn geboorteland. Jj

Sluiten