Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Waar bleef Jozef in Egypte ? Hij werd aan Potifar vefkocht.

9. Hoe ging het hem in dat huis?

Hij gedroeg zich braaf en zijn heer beminde hem.

10. Wat gebeurde hem nog?

Potifar's vrouw zocht Jozef te verleiden, maar hij vreesde God.

11. Wat deed zij toen?

Zij belasterde JÖzef, en hij kwam in het gevangenhuis.

Gen. 34, 37 en 39.

1».

1. Wat wedervoer Jozef in de gevangenis? De opperschenker en de opperbakker des

konings vertelden hem hunne droomen.

2. Wat voorzeide Jozef hun daaruit?

Dat binneu drie dagen de schenker hersteld, maar de bakker gehangen zou worden.

3. Hoe kwam Jozef uit de gevangenis ? Hij werd er uitgehaald om de droomen van

koning Farao te verklaren.

4. Wat had de koning dan gedroomd? Dat zeven vette en zeven magere koeien

uit de rivier opkwamen, en de magere de vette opaten.

5. Wat nog meer?

Hij zag zeven vette korenaren op één halm en zeven dunne, die de vette opaten.

6. Wat voorzeide Jozef uit die droomen ? Dat er eerst zeven vruchtbare, en dan zeven

onvruchtbare jaren komen zouden.

7. Hoe

Sluiten