Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koning van Juda, Amazia, gevangen, en plunderde den tempel te Jeruzalem.

8. Wie heeft het koninkrijk van Israël vernietigd?

Salmanasser, de koning van Assyrië, tegen wien de koning Hozéa was opgestaan.

9. Wat deed Salmanasser met dat koninkrijk ? Hij voerde den koning en het volk naar

vreemde landen gevangen, zoodat men weinig meer van hen gehoord heeft.

10. Wat deed hij met het overwonnen land? Hij' plaatste daarin heidensche volken, die

naderhand Samaritanen genoemd werden.

11. Hoe lang heeft het koninkrijk van Israël bestaan ?

Meer dan tweehonderd vijftig jaren.

1 Kon. 12, 16 en 22. 2 Kon. 13 tot 17.

»».

1. Hoeveel koningen regeerden over Juda? Twintig, waarvan de eerste Rehabeam en

de laatste Zedekfa was.

2. Wat lezen wij van Rehabeam?

Dat hij veel vergeefsche moeite deed, om het rijk van Israël terug te krijgen.

3. Had hij nog meer tegenspoed?

Ja; het volk verviel tot afgoderij, en de koning van Egypte beroofde den tempel van zijne kostbaarheden. •

4. Wat staat er van Abia geschreven?

Dat God hem, op zijn gebed, de overwinning gaf op een verbazend leger van Israël.

5. Wat

Sluiten