Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Wie bezochten het kind Jezus meer? Benige wijzen uit het Oosten, aan wie God de geboorte van Jezus door eene ster had bekend gemaakt.

10. Hoe vonden zij de plaats, waar hij was? De ster ging hen voor, en hield stil boven

de plaats, waar Jezus was.'

11. Wat deden zij, toen zij Jezus zagen? Zij aanbaden hem, en gaven hem allerlei

kostelijke geschenken.

Luk. 2. Matth. 2.

33.

1. Wat gebeurde op den achtsten dag na Jezus' geboorte?

Toen is hij, naar de Joodsche wet, besneden.

2. En wat op den veertigsten dag?

Tnon worr. Viii in Af.n tfimnfil aan find on-

I ffedrasren.

3. Wat gebeurde er bij die gelegenheid? De vrome Simeon nam het kind in zijne

f; armen en zona een binden lofzang.

4. Wie was daar nog meer? De oude profetesse Anna.

5. Had het kind Jezus geen vijanden? Ja; de koning Heródes wilde hem dooden.

6. Hoe wist Heródes, dat Jezus geboren was ? De Oostersche wjjzen hadden zich het eerst

\. te Jeruzalem vervoegd, om Jezus te zoeken.

7. Hoe zocht hij zijn voornemen uit te voeren ? Hij doodde alle kinderen te Bethlehem bene-

I den de twee jaren.

8. Hoe

Sluiten