Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deed wèl aan alle mensehen, en leerde het volk den weg der zaligheid.

5. Zeide hij ook, dat hij de Messias was? Jezus gaf wel te kennen, dat hij van God

gezonden was; doch hij wilde dat zijne werken van hem getuigen zouden.

6. Waaruit bleek het nog meer, dat Jezus Gods zoon was?

Door het verschijnen van Engelen, door stemmen uit den hemel, en door de heerlijke verschijning van Mozes en Elia op den berg.

7. Op welke wijze predikte Jezus? Meestal in gesprekken en gelijkenissen.

8. Noem eens eenige van Jezus' gelijkenissen ? Die van den zaaier; van den verloren zoon;

van de wjjze en dwaze maagden; van den barmhartigen Samaritaan, en van de goddelooze landlieden.

9. Spreekt de Heiland ook niet van een rijken dwaas?

Ja; hij verhaalt, hoe een rijk man veel goederen bijeenschraapte; en toen hij meende, dat hij daarvan nu vele jaren genoeglijk leven kon, onverwachts stierf.

10. Hoe is de gelijkenis van den rijken man en Lazarus?

De Heiland spreekt van een rijken man, die zeer overdadig en prachtig leefde, en van Lazarus, die vol zweren aan de deur van den rijke lag.

11. En hoe ging het die beiden na hun dood?

De arme Lazarus werd zalig in den hemel; doch de rijke ging naar de hel.

12. Heeft

Sluiten