Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Hoe handelden de Joden met Jezus' lijk? Den twee anderen gekruisten brak men de

beenderen; maar toen zij vonden dat Jezus reeds gestorven was, doorstak een der krijgsknechten slechts zijne zijde.

10. Wie heeft Jezus begraven?

Jozef van Arimathéa, een aanzienlijk raadsheer, en Nikodémus, een Joodsch leeraar.

11. Welke voorzorg gebruikten de Joden? Zij vreesden, dat zijne discipelen het lijk

stelen zouden, en verzekerden het graf met eene wacht en met het stadhouderlijk zegel.

40.

1. Hoe lang is Jezus in het graf geweest? Van Vrijdag avond tot Zondag morgen; toen

is Jezus opgestaan.

2. Wat gebeurde daarbij?

Een Engel nam den steen voor het graf weg, en de wacht vluchtte.

3. Wie kregen hiervan het eerst tijding? Eenige vrouwen, die het lijk wilden balsemen.

4. Welke discipelen waren er het eerst bij? Petrus en Johannes, die het graf ledig vonden.

5. Hoe ging het ondertusschen met de wachters? ' De Joden kochten hen om, en zij strooiden

uit, dat Jezus' lichaam gestolen was.

6. Verkeerde Jezus toen weder met zijne discipelen, als te voren?

Neen; maar hij is dikwijls aan hen verschenen, ij

7. Aan

Sluiten