Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE

blz.

Woord vooraf ......

De indiening van de wet-Kappeyne . 5

Moedgevende factoren ..... 7

Het optreden van het Kabinet-Mackay . . 10 De behandeling van het wetsontwerp-Mackay

in de Staten-Generaal . . 15

De wef-Mackay aangenomen . 12

Dankbaarheid en waakzaamheid ... 23

Sluiten