Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of verduistering op bedacht. Men schaamt zich voor de wetenschap, voor het gezond verstand van menschen, wanneer men nagaat soms, hoedanige.

Hier heeft de dwaling het eerst haar voordeel gezocht met eene verandering in de punctuatie. Willekeurig moest de zin afgebroken worden na de woorden: kxtoi <rxt*h 1 of wel na: èirï irdvruv. 3 In het eerste geval blijft de Apostel ons het geheele tweede gedeelte zijner tegenstelling schuldig; in het tweede wordt met geweld het deelwoord: ê êv van het zelfstandig naamwoord, waaraan het hier spraakkundig behoefte heeft, afgescheurd; — in beide gevallen wordt van God (den Vader), zonder eenige aanleiding hoegenaamd, eene lofzegging in het verband gedrongen, alleenlijk om die te ontnemen aan den Zoon. Van zulke lofzeggingen nu buiten noodwendigen zamenmenhang met geheel het redebeleid is bij paulus geen voorbeeld. De lofzegging op Christus als God, is heerlijk gemotiveerd, door het geen even te voren van Zijne afkomst als mensch gezegd wordt.

Het Tijdschrift Waarheid in Liefde schijnt dan ook van dat middel afgezien te hebben. Liever zocht men aldaar de oplossing in de bij die Godgeleerden gebruikelijke verzwakking en verwatering van de krachtvolle Apostolische uitdrukking: „Dat de bekende woorden (lezen wij in den Jaargang van 1842, Bl. 187 en 188) Rom. IX: 5b op jesus Christus zeiven gebracht worden , en niet als eene tusschengevoegde lofprijzing van

1 Op deze vrijs; Uit welke is Christus , voor zoo veel het vleesch aangaat. God is boven alle te prijzen in der eeuwigheid.

* Op deze wijs: Vit welke is Christus, voor zoo veel het vleesch aangaat, welke is boven alles. God is te prijzen in der eeuwigheid.

Sluiten