Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven. Bij alle deze en talrijke dergelijke plaatsen is met het zoo geliefde accommodatiestelsel niets tegen de waarheid, waarover hier de vrage gaat, uit te richten. Stel, dat de Apostelen hier blootelijk op Rabbijnsche wijze, gelijk men wil, alleen op den klank afgaan in het toepassen van plaatsen uit het Oude Testament op de dingen der Nieuwe; wat Apostel, wat Israƫliet, wat Rabbijn zal het ooit in de gedachte zijn gekomen, om op eenig ander wezen dan God zelfs toe te passen hetgeen de Schrift des Ouden Testaments sprak van den eenigen

JEHOVA ?

Hoe vele andere plaatsen zouden hier niet nog kunnen bijgevoegd worden, die de ware en met die des Vaders eenzelvige Godheid des Zoons verkondigende of noodwendig onderstellende, door de Godgeleerden van het Tijdschrift of voorbijgezien , of luchtig overgegleden , of gewelddadig verwrongen worden ? Die, op welke wij ons, met het oog op God en met de hand op ons hart, vrijmoedig als afdoende hier durfden beroepen, zullen, mogen wij vertrouwen, voor ons oogmerk, zullen voor elk die het eerlijk meent met het onderzoek der Schriften , volstaan' kunnen.

Wij verstouten ons dan nu, ten slotte, de Godgeleerden van het Gezelschap onder de zinspreuk : Gods Woord is de Waarheid, Hoogleeraren en Leeraren aan Nederlandsche Academiƫn en op Christelijke predikstoelen, in het gezicht van Kerk en Vaderland, van vriend en vijand, openlijk uit te dagen, om (wij herhalen hef) met alle middelen die gezonde spraak-en uitlegkunde , gezonde kritiek , gezond verstand , van wederzijde mag aanbieden , de kracht der aangehaalde plaatsen te wederspreken. Wij

Sluiten