Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

NOG EENIGE BEDENKINGEN.

In het bestrijden der Godgeleerdheid van het Tijdschrift Waarheid in Liefde bepaalde ik mij in deze bladen bij eene enkele maar hoofd-waarheid, waarmede het gantsche Christendom in het wezen der zaak staat of valt. De Godheid van den christus buitensluiten, is met der daad een ander fundament leggen. Christus is geen christus meer, zoo Hij niet die Persoon God en Mensch is, welke het Apostolisch getuigenis met verstaanbare, en herhaalde, en overal zamenstemmende uitdrukkingen , Hem verklaart te zijn.

Haar verder! is de Persoon van den christus het wezen des Christendoms, zoo als ook de Godgeleerden van het Tijdschrift tot grondslag schijnen te stellen, dan leidt eene onware opvatting ten aanzien van Hem, ook volgens hun eigen leer, noodwendig tot eene dergelijke ten aanzien van alle de waarheden des Christendoms. Wat op den grondslag van een nabij-CHRisnxs gebouwd is , kan ook uit zijnen aart niet anders dan een ten-naasten-bij-Christendom zijn. Daarom dan ook, en ten einde door de veelheid der onderwerpen geene aandacht tc vermoeien , welligt zelfs te verdeelen of te verwarren, bepaalden wij ons hier bij die groote verborgenheid onzer

Sluiten