Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. De Ethisch-irenischen met hun geheelen legertrein van voorstanders der algemeene verzoening die telkens den toestand onzuiver maken door te zeggen dat ze hetzelfde beoogen als wij, maar in de practijk èn theologisch èn kerkrechterlijk ons telkens tegen staan.

3°. De zich noemende Evangelischen (synodale partij) die allen en alles kunnen dulden behalve de gereformeerden, in hun oog de vliegen die des apothekers zalf stinkende maken.

4°. De Modernen verwerpers van alle schriftgezach en allermeest van het meest positieve dat der gereformeerden.

Naar de hier genoemde volgorde wenschen we het standpunt der gereformeerden te bespreken ten opzichte van de kerken der scheiding èn tegenover de partijen in de Herv. kerk, thans feitelijk bestaande.

Sluiten