Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

driedubbele afscheiding te Ylaardingen ook als bewijs moet gelden van die zoo hoog geloofde eenheid der broederen; dan voeren we hen te gemoet dat de met zooveel kunst en vliegwerk teweeg gebrachte ineensmelting met de kerken onder het kruis, te Rotterdam b.v., reeds is verbroken waar die laatstgenoemden hun kerkgebouw weer hebben geopend op het Noorderplein enz En hoewel wij ons niet op onchristelijke wijze vrolijk maken over verwarringen die bij hen ontstaan, is dit nogthans ons wederwoord: „Ruk eerst het onkruid uit in uw eigen tuin eer ge bij uwe buren gaat wieden."

Maar zoo spreken de mannen der scheiding wellicht op dit punt de vlag moetende strijken, wij handhaven de tucht, wij bestraffen de zonde, maar gijl. laat alle ook de zwaarste zonden ongestraft, wij gaan naar den regel van GodsWoord met getrouwheid te werk om de ongeregelden te vermanen en de hardnekkigen te bestraffen. Als het waar mocht heeten dan zou het zeker der chr. gereform. kerk tot onvergankelijke eere strekken, ten minste als het tevens bleek dat het zonder aanzien des persoons geschiedde. Maar als nu helaas! eens bleek dat de gerinieren en meer eenvoudigen onder het gewicht der wet moesten vallen, maar dat men voor de zonden der grooteri de oogen toedeed ?

Zouden er onder mijne lezers niet velen zijn die van verre en van nabij zulke voorbeelden in de gedachten schieten ? Zou dan een onrechtvaardig uitoefenen der tucht nog geen grooter zonde zijn dan het wegens den drang der omstandigheden niet toepassen daaraan ? Als er eens gemeenten vielen aan te wijzen waar sins jaar en dag geen avondmaal is gevierd omdat men dan wellicht aan het censureren zou moeten en er dan zooveel zou loskomen wat men niet aandurft! Maar hierover genoeg,

Sluiten