Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 5.

De Gereformeerden en de Modernen.

Tn Kingsley's beroemde historische roman Hypatia komt een hoofdstuk voor dat tot opschrift heeft „de stervende wereld." In dat hoofdstuk wordt beschreven de laatste worsteling die het geleerde heidendom van dio dagen hield mot het steeds voortdringende chiistendom. De naam van dat opschrift kwam mij te binnen toen ik me nederzette om die richting te beschrijven in de Nederl. Herv. Kerk, die op godgeleerd gebied het verst van allen van de gereformeerden afstaat en die den naam van „de moderne" draagt. Het woord des Heeren „die wind zaait zal storm oogsten," is op ontzettende wijze aan haar vervuld. Stervende is ze in de dubbele worstelling met de kerk die tot behoud van haardstee en altaren al haar macht hoeft bijeengetrokken om de onstuimige vijanden die deze richting vormen, te verslaan. Want hun moed was eenige jaren geleden even groot als de dolle sloopingswoede waarmede ze aanvielen op al wat sins eeuwen was „geworteld en gegrond" En aan de andere zijde werd de korte spanne levenstijd die deze richting werd gegund , noch geweldiger ingekort, omdat ze bestreden werd door hare eigene kinderen, omdat de mannen

Sluiten