Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke vlij er ij en listig bedrog te werk te gaan. Om kort te ^ gaan het gelukt hun de inwoners der stad aan het twijfelen te brengen aangaande El-Schaddaïs goede bedoelingen met hen en de wijsheid zijner geboden. Vastewil laat zich overhalen nadat kapitein Tegenstand door een verraderlijke pijl van Diabolus is gevallen, en de Vorst der duisternis wordt vrijwillig binnengehaald nadat hij vrijheid en blijheid heeft beloofd.

Pas is Diabolus echter meester van de stad of hij begint een ander liedeken te zingen. Hij roept de burgers op ten einde zich te versterken als het El-Schaddaï soms eens mocht in den zin komen de stad te laten opeischen. En dit laatste geschiedde. De Koning en zijn zoon en al zijne Vorsten en grooten hoorden met smart wat er met Menschziel had plaats gevonden, en nadat zij een raadsbesluit, dat op vroeger gemaakte bepalingen en wetten berustte, hadden opgevat, maakten zij zich gereed tot den aanval.

Als wij nu onze oogen op het midden van de plaat slaan dan zien wij daar de stad Menschziel met de wachters aan de poort, die Diabolus, aldaar plaatste om bij de eerste aannadering van 's Konings leger alarm te maken. Daarboven staat de heer Ongeloof, een voornaam man en groot viend van Diabolus, die al zijne redevoeringen bevestigt en uitlegt en de lieden leert El-Schaddaï en de zijnen te verachten (2). Boven hem uit staat zijn vriend en meester zelf. Al het slangensieraad, dat hem verschrikkelijk maakt, toont genoegzaam wie hij is.

Men heeft uit de verte het gerucht vernomen, dat 's konmgs leger in aantocht is om de plaats te heroveren en daarom spreekt nu Diabolus het volk toe; ze moeten voor geen dreigen vreezen, en zich aan allerlei vermaak overgeven om de vrees daardoor van zich te verwijderen. De muren worden voorzien, de poorten worden versterkt,

Sluiten