Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke beantwoording vordert. We geven die een volgend maal. Thans willen we slechts trachten den grondslag voor die repliek te leggen, door de beteekenis zoowel van ons amendement, als van zijn verwerping in het licht te stellen.

Vooraf echter een enkel woord over de houding van sommige onzer vrienden.

De radicale pers heeft niet verzu imd een poging te wagen, om ons tegen elkander in het harnas te jagen. En misschien is het haar te vergeven, zoo zij op de vergadering van Schoolverbond een begin van scheuring in onze eigene partij meent ontdekt te hebben.

Zij bad hiertoe schijnbaar aanleiding.

Niet in het ter vergadering blijven van onzen wakkeren Geffken, die van harte met ons instemde en niet geschroomd heeft te verklaren, hoe geheel ten onrechte men zijn blijven ter vergadering als een protest tegen onze houding had opgevat.

Maar wel had zij die aanleiding in het incident Nahuijs.

Laat ons zeggen, wat ons op het harte ligt.

Smartelijker kan er niet voor onze geestverwanten zijn, dan in de radicale pers Ds. Nahuys' lof te liooren rondbazuinen, omdat," zoo meent men, //hij onze nederlaag verpletterend heeft gemaakt." Smartelijk. Niet omdat wij daardoor zouden verzwakt zijn. Groen"'s houding, die lange reeks van jaren, heeft het te overtuigend bewezen , dat alleen de consequente mannen eener richting winnen, en dat de altijd laveerenden geen de minste kracht kunnen uitoefenen. Bovendien welke partij is er, die niet aan haar buitensten omtrek aanhangers vindt, die gedurig lijnrecht in meening van haar verschillen. Maar smartelijk, omdat Nahuys met ons staat op éénzelf-

Sluiten