Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII\

Artikelen uit de „Vereen iging."

en dan is het onmogelijk het Schoolverbond, met het anti-zegel-wetverbond als verbond tot een zeker doel, gelijk te stellen, of het is onontbeerlijk noodig, dat de wet op het schoolgebied, zoo als zij nu bestaat, om des gewetens wille, valle.

Dit danken wij het Schoolverbond, dat het ons wakker geschud heeft op dit punt. Luide is het uitgesproken: schoolplichtigheid bij de bestaande wet. Dat kan niemand willen bij de bestaande wet, of hij moet eerst den eeretitel liberaal doorschrappen. Strenger gewetensdwang is er niet dan tegen overtuiging in, anderen te dwingen hunne kinderen op school te doen bij onderwijzers , die een geheel ander geweten den kinderen zouden opdwingen, dan dat hnnner ouderen.

Het Schoolverbond bij onze tegenwoordige wet is een ondenkbare zaak. Geene schrede in het leven of er is strijd, en onder den naam van Schoolverbond tot schoolplichtigheid en schooldwang. Had men te doen met eene natie, die op het gebied van kerk- en schoolplichtigheid nog in een diepen slaap verkeerde, dan was dit verbond

Sluiten