Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE KERK.

De voornaamste vragen aangaande de kerk zijn deze:

I. Wat is zij?

II. Hoevelerlei is zij?

III. Welke zijn de kenmerken van de ware kerk?

IV. Waarom wordt zij genaamd ééne heilige, algemeene kerk?

V. Waarin verschillen kerk en staat van elkander?

VI. Welke is de reden, dat er onderscheid is tusschen de kerk en het overige van het menschelijk geslacht?

VII. Is er zaligheid buiten de kerk?

I. WAT IS DE KERK?

Wanneer er gevraagd wordt wat de kerk is, veronderstelt men dat er een is, zoodat het niet noodig is te vragen of er een kerk is. Zij is er altijd geweest en zal er altijd zijn, nu eens in meerdere dan weer in mindere gedaante, omdat Christus haar koning, haar hoofd en haar priester geweest is en zal zijn, zooals wij beneden bij vraag 2 uitvoeriger zullen aantoonen.

Wat den naam kerk aangaat, deze werd bij de Atheners gebruikt ter aanduiding van een vergadering van burgers, uit de overige schare door de stem van den

5

Sluiten