Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem weder vergolden worden?" Rom. 11 : 35. Dit te weten is voor de eere Gods van belang.

T e g e n w. 3: Het is rechtvaardig allen in genade aan te nemen, zoo men een losprijs ontvangt voldoende voor aller zonden. God heeft in zijnen Zoon een losprijs ontvangen, voldoende voor de zonden van geheel de wereld. Derhalve is Hij gehouden allen in genade aan te nemen. A n t w. op de eerste stelling: Het is rechtvaardig allen in genade aan te nemen, indien men een losprijs ontvangt voor allen voldoende en aan allen toegepast. Deze toepassing op allen heeft hier geen plaats, omdat er geschreven is: „Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij mij gegeven hebt. Joh. 17:9. Vervolg 1: Een voldoende losprijs moet aan allen toegepast worden. De losprijs van Christus is voldoende, moest bijgevolg ook aan allen toegepast. De eerste stelling bewijzen wij daarmede, dat het op den weg der oneindige barmhartigheid ligt aan allen wel te doen. Antw.: 1. Wij ontkennen, dat hierin de oneindige barmhartigheid zou bestaan. Het zit niet in het aantal van wie behouden worden, maar in de wijze van zaligheid. 2. God wil deze weldaad niet aan allen geven, omdat Hij ook hoogst wijs en rechtvaardig is. Hij kan en wil tegelijk barmhartigheid en rechtvaardigheid oefenen. „Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eeniggeboren' Zoon gegeven heeft; opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe," Joh. 3 : 16; „Maar die niet gelooft, is aireede veroordeeld," Joh. 3:18. Vervolg2: die een losprijs voor allen voldoende ontvangt en allen niet behoudt, is onrechtvaardig.

Sluiten