Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook tot de middelen, waardoor men tot het einde komt. God bestemt naar deze leer enkelen tot het einde, d.i. tot de verdoemenis. Dus ook tot de middelen, de zonden. Dat de zonden de middelen zijn, blijkt hieruit, dat de zonde het middel is zonder hetwelk wij het einde niet kunnen bereiken. A n t w. Er is tweederlei soort van middelen. Enkele gaan op de eene of andere wijze aan het einde vooraf d.i. wie naar het einde zich uitstrekt, gebruikt deze en met hun hulp verkrijgt en bereikt bij het einde, dat hij bedoelde. Andere middelen werken wel mede tot het einde, doch zij worden niet gewerkt door hem die dat einde bedoelt. Deze kan ze toelaten, doch daaruit volgt niet dat hij ze wil. Wij antwoorden derhalve op de eerste stelling: Wie het einde wil, wil ook middelen die hijzelve maakt en waardoor hij werkt om het einde, dat hij bedoelt, tot stand te brengen; doch niet alle middelen, anders bevat de gevolgtrekking meer dan in de stellingen ligt opgesloten. Ook wil hij niet wat hij toelaat; d.i. niet verhindert dat geschiede; al zorgt hij ook dat dit zijn bedoeling niet belet.

T e g e n w. 6: Wie allen roept en slechts enkelen wil behouden, die huichelt. Zoo handelt God. Antw.; De eerste stelling, zoo in het algemeen opgevat, is onwaar, omdat er nog een andere oorzaak kan zijn, die het verklaart waarom God zoo doet. God roept allen, niet om hen te bespotten, maar om hun alle verontschuldiging te benemen. Bij de eerste stelling moeten wij alzoo onderscheiden: Wie slechts enkelen wil behouden en toch allen roept om hen te bespotten of te bedriegen, die huichelt; indien hij roept zonder bepaling of met die

Sluiten