Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den moeten worden. Waar is nu uw troost, waarmede gij u in den algemeenen insluit? Dit zijn verborgen kunstgrepen van den duivel, waarop men acht moet geven en er zich voor wachten.

GOD WIL, DAT ALLE MENSCHEN ZALIG WORDEN.

De uiteenzetting van Augustinus op Timotheus over allerlei soorten van menschen past daar, omdat zij het doel en den context van Paulus aanwijst. Maar aan twistzoekers ben ik gewoon toe te staan, dat het over alle menschen individueel (hoofd voor hoofd) gesproken wordt, wat betreft het effect jegens alle menschen en de roeping, doch niet wat de krachtdadigheid betreft. Niemand der onzen zou dulden en nog minder e i s c h e n, dat voor het „universeele" in de plaats gesteld zou worden „het onbepaalde".

IN GOD ZIJN GEEN TEGENSTRIJDIGE WILLEN.

7. Met het antwoord over de universeele beloften is ook het gekraai over de twee tegenstrijdige willen gestopt.

Want het is geen tegenstrijdigheid, dat God wil, dat allen die gelooven, zalig worden, maar zij, die niet gelooven, niet. Verkeerd ook is het, dat gij het gebod, zich uitstrekkende tot alle menschen, om allen tot Christus te komen, verwart met de belofte, dat Christus allen, die tot Hem komen rust zal geven.

Zooals Hij derhalve niemand, ook de verworpenen niet, uitsluit van het gebod, zoo ook sluit Hij niemand, die tot Hem komt, dat is in Hem gelooft, van de belofte uit.

Sluiten