Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NNMhee'fc - /

^ 4.» ? li.

QutfsteUJk Onder*.

„Zij zullen het niet hebben, Ons oude Nederland!

Het bleef bij alle ellenden Gods en der vaadren pand!

Zij zullen het niet hebben,

De goden van den tijd !

Niet om hun erf te wezen,

Heeft God het ons bevrijd!"

Zoo zong nu juist vijf en twintig jaar geleden, //in de lente van 1844" onze nederlandsche dichter, Isaac da Costa.

Er was toen grond voor den Davidischen harpklank van zijn danklied en triomfzang. — Nederland, als op nieuw ontwakend, had millioenen ten ofiffr gebracht om het land te redden uit geldelijken nood.

En nog, nog is er grond voor 't geloof en de hope uitgesproken in dat lied des vertrouwens, doch altijd onder éene voorwaarde — dat Nederland ontwake op nieuw !

Want de doodslaap der zorgeloosheid en onverschillig-

'?

Sluiten