Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwigen sabbat, eene eindelooze gemeenschap met God en zijn heiligen, en wederom vrede gevoelen. — Lezer, kunt gij het?

Ei ken geen geluk dat te vergelijken is met dat, wat deze vrede schenkt. Eene kalme zee na den orkaan, een blaauwe hemel na eene door donderwolken verduisterde lucht, de gezondheid na een hevige ziekte, het aanlichten van den dag na een hangen stikdonkeren nacht, de rust na de vermoeijenis; al deze dingen verkwikken het hart. Maar geene derzelve kan meer dan een flaauw denkbeeld geven der vertroosting welken zij genieten, die tot een' staat van vrede met God gebragt zijn. Het is een vrede, die alle verstand te boven gaat.

Het gemis van dezen vrede is het, dat zoo menigeen in de wereld ongelukkig maakt. Honderden zijn er die alles hebben wat hun genoegen kan geven, en die nimmer een gevoel van voldaanheid smaken. Hunne harten zijn altijd lijdende. Altijd gevoelen zij er een onmeetbaar ledig. Van waar zulks ? Omdat zij geen vrede met God hebben.

Het verlangen naar dezen vrede is het, dat

Sluiten