Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAULUS.

XI. Paulus te Rome.

Het is voor Paulus een heerlijk ogenblik geweest toen hij, op een afstand van 8 tot 10 uren gaans van Rome de broeders uit die stad hem tegemoet zag trekken. Onze bijbel zegt dan ook ,,en Paulus, hen ziende, dankte God en green

moed".

Paulus mocht in Rome op zichzelf wonen. Ook kon hij er de eerste tijd vrij prediken. Het verhaal over ztjn leven in 't boek der Handelingen breekt hiér plotseling af. Van oude kerkvaders horen wij dat Paulus na twee jaren uit zijn gevangenschap is ontslagen en later 't evangelie nog in vele streken heeft verkondigd o.a. in Spanje. In zijn tweede brief aan Timotheus klaagt Paulus er over dat bij zijn verhoor voor de rechtbank geen enkel Christen aanwezig was. Ook uit zijn brief aan Filemon, horen we enkele dingen over zijn verblijf in Rome. Hij zond een van Filemon's slaven, Onesimus, die tot Paulus gevlucht was, met deze brief naar zijn meester terug. Paulus schrijft in de brief dat hij Onesimus heeft onderwezen, dat deze nu Christen is en dat Filemon hem nu dient te ontvangen niet meer als slaaf, doch als broeder. Zo heeft Paulus nog vele jaren gewerkt en gestreden en vaak ook geleden. Men beweert dat Paulus onder Keizer Nero de marteldood in Rome is gestorven*

Van Gorcum & Comp. N.V. — Assen *4

Sluiten