is toegevoegd aan uw favorieten.

Vader Stanger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Friedrich Stanger uit Möttlingen zal ons in de volgende bladzijden zelf zijn levensloop verhalen. Het is een wonderlijke geschiedenis, maar het is de belijdenis uit het hart van een ongeletterd mensch van de dwalingen èn van de redding van zijn leven. Met deze belijdenis heeft hij al menigeen den weg naar God gewezen.

Stanger was een kruisdrager.

Daardoor ontving hij een hart naar Gods wil : Hij werd een offer, een uitverkorene, een hoogbegenadigde, wiens leven rijke vruchten droeg.

Möttlingen, Stangers geboorteplaats, is een parochiedorp ten Oosten van Bad Liebenzell op de hoogten van het Wurttembergsche Schwarzwald dicht bij de grens van Baden, reeds in de vorige eeuw tot in verren omtrek bekend door Dominee Johann Christoph Blumhardt. Deze arbeidde in diezelfde pTaats van den 31 sten Juli 1838 tot den 31 sten Juli 1852.

Aan zijn persoon verbindt zich een merkwaardige gebeurtenis, die hem zijn eigenlijke roeping als predikant en zielzorger en kind van God zoo heel duidelijk deed verstaan. Hij geraakte namelijk, doordat hij in de trouwe vervulling van zijn plicht voor de zwaarste gevolgen niet terugschrikte onopzettelijk in een verschrikkelijken strijd met de machten van Satan.